جمعه ۱۳۹۱/۰۸/۲۶
قرآن منسوب به دستخط امام حسین(ع)

قرآن منسوب به دستخط امام حسین(ع)

نوع خط : کوفی
جنس اوراق : پوست

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود