چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

غریب الغربا

غریب الغربا لقب شماست و کدام غریبی اینچنین آشنای همگان است؟
شما غریب نیستید که ما در غربت مانده ایم از ظلمت جهل.
یا سیدی مددی!
طراح: سیمین ارشادی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود