شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۱

مدرسه میرزا جعفر

این مدرسه دارای ساختمان دو طبقه با صحن مستطیلی شکل به همراه دو ایوان شمالی و جنوبی و با 85 غرفه در زمره بناهای تاریخی است که در دوره صفویه و به هنگام سلطنت شاه عباس دوم ساخته شد.
این مدرسه را دو برادر به نام‌های « میرزا محمد طاهر مشهور ب

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود