سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳

صحن قدیمی امام خمینی(ره)

عکاس : سیاح
تاریخ عکس : سال 1340

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود