دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۴

نمایی از گنبد،گلدسته طلا و گنبدهای مدرسه دو درب

عکاس : علی اصغر ناصری مهر
تاریخ عکس : سال 1355

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود