سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۲

مسجد شاه

این مسجد ، مسجدهفتاد ودوتن فعلی واقع  در ضلع جنوب غربی حرم امام رضا(ع) است.
تصویرفوق مربوط به دوره قبل از مرمت وبازسازی آن می باشد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود