یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۶

نمای داخلی بست پائین خیابان وایوان نقاره خانه حرم

تاریخ عکس : سال 1352

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود