چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

ایوان ساعت صحن عتیق

این تصویر مربوط به اواخر دوره پهلوی می باشد.
عكّاس : محمّد صانع
تاریخ عکس : سال1352

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود