دوشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۶

مجموعه ای از جواهرات بالای ضریح مطهر

این تصویر مربوط به دوره قاجار است.
عكّاس : عبدالله قاجار
تاریخ عکس : ‎سال 1309قمری

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود