دوشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۷

نمایی از صحن عتیق و گلدسته طلا ایوان عباسی

عكّاس : منوچهر خان عکاسباشی
تاریخ عکس : سال 1300قمری

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود