پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۳

صحن خاطره ها

صحن خاطره‌ها
همه‌ مشهدالرضا(ع) رنگ و بوی خاطرات می‌دهد. از هر که بپرسی نخستین باری که دستش در دست پدر یا مادرش بوده و به حرم آمده را به یاد دارد و هر که به این ملکوت پا گذاشته باشد، از آن خاطراتی دارد

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود