یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۳

درب ورودی رواق دارالسیاده

درب ورودی رواق دارالسیاده حرم امام رضا (ع) از طرف مسجد گوهر شاد
تاریخ عکس : 1355

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود