سه شنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

مدرسه علميّه دودرب

عكّاس : علی اصغر ناصری
تاریخ عکس : سال1355
مدرسه دو درب که اکنون به عنوان دارالقرآن شناخته می‌شود، در جنوب غربی روضه منوره قرار دارد. نام اصلی این مدرسه، یوسفیه بوده که بعد‌ها به مدرسه دو درب معروف شد. این بنا در عصر شاهرخ تیموری

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود