دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

میز معرق و خاتم با صفحه دورو تاشو

اهداءکننده: حافظ اسد (رئیس جمهور فقید سوریه)
جنس: چوب
تکنیک تزئینات: معرق کاری و خاتم کاری
دوره زمانی: معاصر
محل نگهداری اثر: موزه مرکزی