سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

صندوق مینا کاری شده قرآن کریم

به تک تک آثار با دقت خاصی نگاه می‌کنی. آثاری که تبلور کتابت کلام وحی در طول قرن‌های متمادی است. انگار به هزارتوی تاریخ رفته‌ای و حرکت قلم‌های ریز و درشت را نظاره می‌کنی. نشسته‌ای در محضر استادی بلندمرتبه که آیات الهی را زیر ل

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود