یکشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۳۰

قرآن منسوب به دست‌خط علیرضا عباسی

این قرآن به خط علیرضا عباسی خوشنویس مشهور و کتابدار مخصوص شاه عباس صفوی نوشته شده است.این نسخه از آغاز و انجام افتادگی داشته و توسط میرزا نصرالله در سده 13 قمری نونویسی شده است.
جدول‌بندی به زر، تزئینات دو صفحه قبل از آغاز قرآن دارای دو لوح مذ

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود