پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۰

میز هشت ضلعی خاتم

اهداء کننده: رئیس جمهوری اسبق پاکستان
جنس: چوب
تکنیک تزئینات: خاتم کاری
دوره زمانی: معاصر

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود