یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۷

تابلو فرش بارگاه امام رضا (ع)

طرح و نقش: ابنیه
محل بافت: اصفهان
تاریخ بافت: 1367 ه.ش * 1409 ه.ق
بافنده: عصمت آیتی
طراح: فیض الله صفدرزاده حقیقی، نوروز حفیظی
اهداءکننده: فیض الله صفدرزاده حقیقی
نوع گره: نامتقارن
رجشمار: 75 گره در 5/6 سان

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود