پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۰

سکه طلای مردآویج بن آل زیار

مردآویج‌بن آل‌زیار، متولد میان سال‌های 315 تا 323 هجری قمری، بنیان‌گذار سلسله آل‌زیار (315 تا 471) بود. زیاریان در ناحیه‌ شمال ایران، جرجان، قزوین و طبرستان (آمل، ساری و استرآباد) حکمرانی می‌کردند. سکه‌ دینار مردآوی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود