یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۳

رومیزی مخمل ابریشم دوزی و سرمه دوزی

محل بافت (دوخت): احتمالا هند یا پاکستان
تکنیک رودوزی: ابریشم دوزی، سرمه دوزی و سنگ دوزی
دوره زمانی: نیمه دوم قرن 14 ه.ش
محل نگهداری اثر: موزه