چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۲

قرآن منسوب به دست‌خط امام حسن مجتبی(ع)

نوع خط : کوفی
جنس اوراق : پوست آهو
ابعاد : قطع بیاضی به اندازه 5/16 * 7/11 سانتیمتر
تاریخ وقف : 1008 هـ . ق
واقف : شاه عباس اول صفوی
توضیحات : وقفنامه به خط وامضاء شیخ بهائی
از آغاز جزو بیست وسوم است تا پایان جزو

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود