شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

تابلو خوشنویسی شده

اهداء کننده: گروه شعر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مصطفی محدثی خراسانی
خط: انوشیروان فروغی
ابعاد: 86*64 سانتیمتر
دوره زمانی: معاصر
محل نگهداری: موزه مرکزی