یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۰

قسمتی از کاشی‌کاری ایوان غربی صحن جمهوری اسلامی

عکاس : محمد زائرنیا
ایوان غربی یا باب الغدیر به قرینه ایوان طلا در وسط ضلع غربی صحن جمهوری اسلامی قرار دارد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود