شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۱

میدان تقی‌آباد-هنرستان مشهد(شهید بهشتی فعلی)

تاریخ عکس : سال 1354

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود