پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

مسجد ملاحیدر

عکاس : میثم دهقانی
این مسجد در خیابان شهید اندرزگو (خسروی نو) و جنب ورودی بازار فرش فروشان قرار دارد. «مسجد ملاحیدر» از جمله مساجد قدیمی