دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۶

خرابیهای اطراف حرم بست شیخ طوسی (بالا خیابان)

عکاس: علی اصغر ناصری
تاریخ عکس:سال ‎۱۳۵۴

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود