دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۳۰

سد چالیدره

عکاس : محمد زائرنیا
سد چالیدره در دو کیلومتری جاده نغندر در سر دوراهی طرقبه - نغندر واقع شده است و یکی از خوش آب و هوا‌ترین نقاط ییلاقی