نشست خبری احداث شهرک علم و نوآوری عالم آل محمد در تهران

نشست خبری احداث شهرک علم و نوآوری عالم آل محمد( صلی الله علیه و آله) ظهر امروز شنبه 8 دی با حضور دکتر مهدی نژاد نوری، معاون علمی آستان قدس رضوی در دفتر نمایندگی تهران برگزار شد.