تشرف جمعی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه کشور پاکستان به حرم رضوی

یک گروه 4 نفر از مقامات ارشد وزارت امور خارجه پاکستان با حضور در حرم مطهر رضوی از موزه قرآن و نفایس، گنجینه هدایای مقام معظم رهبری و تالار اختصاصی آثار اهدایی استاد فرشچیان این آستان مقدس بازدید کردند.