مراسم اهداي مدال هاي جواد محجوب و زنده ياد بيت ا... عباسپور به موزه ي آستان قدس رضوي

مراسم اهداي مدال هاي جواد محجوب، قهرمان سابق جودوي جهان و زنده ياد بيت ا... عباسپور، قهرمان سابق پرورش اندام جهان به موزه ي آستان قدس رضوي شامگاه پنج شنبه 20 دی در سالن همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد.