سومین پیش نشست کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی

سومین پیش نشست کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی با موضوع مبانی و مسائل مشترک ادیان در حوزه تعلیم و تربیت ظهر پنج شنبه 20 دی در سالن شیخ طبرسی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.