راهپیمایی روز ملی عفاف و حجاب

همزمان با روز ملی حجاب و عفاف و سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب و کشتار مردم توسط عمال رضاخان در مسجد گوهرشاد، شماری از زنان مشهد صبح امروز جمعه 21 تیر از میدان شهدا مشهد به سمت حرم مطهر رضوی راهپیمایی کردند.