مراسم رونمایی کتاب منتخب جلدهای نفیس سده چهارم تا چهاردهم

مراسم رونمایی کتاب منتخب جلدهای نفیس سده چهارم تا چهاردهم از مجموعه شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی امروز شنبه 22 تیر در موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی برگزار شد.