پنل تخصصی چالش‌های مذاکره پیش از ازدواج

پنل تخصصی چالش‌های مذاکره پیش از ازدواج با حضور دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روا‌‌ن‌شناسی و مشاوره کشور عصر شنبه 19 مرداد در سالن شیخ طبرسی بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی برگزار شد.