جراحی ضایعه مغزی بدون بیهوشی در بیمارستان رضوی

دومین جراحی مغز در حالت بیداری، پنجم شهریورماه توسط تیم کاملا ایرانی در بیمارستان رضوی مشهد انجام شد. این نوع عمل برای افرادی که دارای ضایعات مغزی بوده و ضایعات مغزی آن‌ها نزدیک به نقاط حساس مغز مانند قشر حرکتی و تکلم است استفاده می‌شود.