بازدید قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از مدیریت موقوفات

صبح امروز چهارشنبه 10 مهرماه مصطفی خاکسار قهرودی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از مدیریت مرکز توسعه و نظارت بر موقوفات و نذورات این آستان بازدید کرد.