نشست خبری سومین کنگره جهانی قلب رضوی

سومین کنگره جهانی قلب با حضور بیش از ۴۰ استاد و صاحب‌نظر طراز اول از کشورهای مختلف جهان ۱۷ تا ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. این کنگره جهانی با مشارکت بنیادهای اروپایی قلب CSI ,Euro-CTO و TOBI و نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و هم‌چنین انجمن‌های قلب ایران در بیمارستان رضوی‌ مشهد، برگزار می‌شود.