تشرف معلولان آسایشگاه شهید فیاض بخش مشهد به حرم مطهر رضوی

همزمان با دهه آخر صفر جمعی از معلولان آسایشگاه شهید فیاض بخش مشهد به زیارت حرم مطهر رضوی مشرف شدند.این گروه 400 نفره که 200 نفر از آنان معلولان جسمی حركتی آسايشگاه شهيد فياض‌بخش مشهد و 200 نفر از خیرین، یاوران و کارکنان این آسایشگاه بودند، ظهر امروز به منظور زیارت به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.