بازدید دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری از ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی سرخس

سرلشگر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی با حضور در منطقه ویژه اقتصادی سرخس از زیرساخت ها و ظرفیت های موجود بازدید و در نشست هم اندیشی "بازشناسی ظرفیت ها، فرصت ها و نقاط قوت منطقه با محوریت اقتصادی" حضور یافت.