دوره دانش‌افزایی سواد بصری و خبرنویسی

دوره های دانش‌افزایی سواد بصری و خبرنویسی برای ارتقاء سطح تولید محتوا و بارگذاری، به همت پورتال جامع آستان قدس رضوی ویژه دبیران زیر پورتال های آستان قدس برگزار شد.