دیدار تولیت آستان قدس رضوی با خانواده شهدا در زاهدان

تولیت آستان قدس رضوی با خانواده شهیدان ریگی و گلدوی از شهدای امنیت زاهدان و شهید دلارانسب از شهدای حادثه تروریستی حرم رضوی در سال 73 دیدار و گفتگو کرد.