تشرف وزیر امور خارجه پاکستان به حرم مطهر رضوی

وزیر امور خارجه پاکستان در اولین بخش سفر خود به جمهوری اسلامی ایران در رأس هیأتی سیاسی با استقبال مدیران عالی آستان قدس رضوی به زیارت بارگاه منور امام علی بن موسی الرضا(ع) مشرف شد.