اهدا دل‌نوشته‌های دانشجویان دانشگاه کاشان به آستان قدس رضوی

مراسم اهدا دل‌نوشته‌های دانشجویان دانشگاه کاشان به آستان قدس رضوی با حضور مصطفی خاکسار قهرودی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در دارالقرآن صحن جمهوری برگزار شد.