نقش زنان مشهد در پیروزی انقلاب اسلامی

دومین حرکت علیه تصویب قانون کشف حجاب، قیام اختصاصی زنان در 17 دی ماه 1356، در مشهد از سوی مکتب اسلام‌شناسی برنامه ریزی و اجرا شد. اهمیت این اقدام به حدی بود که مقام معظم رهبری از آن چنین یاد می کنند "زنان، هم در دوران مبارزه هم بخصوص در همان دوران انقلاب نقش داشتند. در بعضی جاها مثل مشهد، اصلاً شروع این تظاهرات از زنان بود. یعنی اولین حرکت عمومىِ مردمی، یک حرکت زنانه بود که مورد تعرض پلیس هم قرار گرفتند. بعد از آن بود که حرکت‌های مردانه راه افتاد." تظاهرات زنان کفن پوش نیز از دیگر صحنه های حضور زنان مشهد در انقلاب مردمی است. این همراهی و همبستگی با تحصن فرهنگیان و پزشکان، دانشگاه فردوسی و نیز راهپیمایی‌ها تا پیروزی انقلاب ادامه داشت.