کارگاه تولید ماسک بهداشتی

کارگاه تولیدی با ظرفیت تولید روزانه بیش از 5 هزار ماسک بهداشتی به دستور تولیت آستان قدس رضوی و با هدف تامین بخشی از نیاز‌های بهداشتی مردم به همت معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی راه‌اندازی شده است و به صورت روزانه بیش از 5 هزار ماسک بهداشتی توسط دستگاه‌های مکانیزه در این کارگاه تولید می‌شود. این کارگاه به صورت 24 ساعته طبق مجوزات بهداشتی دریافت شده از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رعایت استاندارد های مورد تاکید فعال است و حدودا 60 تا 70 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این کارگاه مشغول به فعالیت هستند.