بازدید تولیت آستان قدس رضوی از روند تهیه 50 هزار بسته کمک معیشتی و بهداشتی ویژه محرومان

تولیت آستان قدس رضوی در آستانه عید نوروز و در آخرین ساعات سال 98 از روند تهیه 50 هزار بسته کمک معیشتی و بهداشتی آستان قدس رضوی ویژه محرومان حاشیه شهر مشهد بازدید کرد.