خدمت به سپیدی برف
گزارشی از لحظه های ناب و ماندگار خدمت بی ریا و خالصانه خادمان بارگاه ملکوتی و ملک پاسبان حضرت رضا علیه السلام در روزهای برفی دهه آخر صفر

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

خدمت به سپیدی برف (1) خدمت به سپیدی برف (2) خدمت به سپیدی برف (3) خدمت به سپیدی برف (4) خدمت به سپیدی برف (5) خدمت به سپیدی برف (6) خدمت به سپیدی برف (7) خدمت به سپیدی برف (8) خدمت به سپیدی برف (9) خدمت به سپیدی برف (10) خدمت به سپیدی برف (11) خدمت به سپیدی برف (12) خدمت به سپیدی برف (13)
مولف/نویسنده/عکاس