نشست تخصصی بررسی موازین بین‌المللی حقوق بشر و تاثیر آن بر صلح و امنیت منطقه

نشست تخصصی بررسی موازین بین‌المللی حقوق بشر و تاثیر آن بر صلح و امنیت منطقه، شامگاه پنج شنبه 25 اسفند با حضور دکتر شریفی طرازکوهی، دکتر توکل حبیب زاده و سید محمد جواد هاشمی نژاد در سالن همایش های شیخ طوسی بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی برگزار شد.