خدمت کریمانه؛ صندلی چرخ دار

بخش صندلی چرخ دار حرم مطهر رضوی با هدف خدمات‌رسانی به زائران سالخورده و ناتوان در تمامی مبادی ورودی بارگاه منور رضوی به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و اقداماتی مانند تحویل صندلی چرخدار به زائران نیازمند، جابجایی زائران ناتوان در مجموعه اماکن متبرکه، همکاری در طرح «معین الضعفا» و تعمیر و نگهداری صندلی‌های چرخدار را انجام میدهند.