انتخابات تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

انتخابات تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی روز دوشنبه هشتم آبان برگزار شد.در این انتخابات حدود 38 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی برای نامزدی در تشکل‌های کانون قرآن و عترت، دفاتر مطالعات طب اسلامی، کرسی‌های آزاد اندیشی، کانون غرب پژوهی و اندیشه‌های اسلامی و دفتر مطالعات تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر ثبت نام کردند.